ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EFFE (2019-2020) και FestivalFinder.eu


Το Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου συμμετέχει στην τρίτη διοργάνωση του Προγράμματος EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe (2019-2020), συνεχίζοντας να αποτελεί το κομβικό σημείο του προγράμματος στην Κύπρο, ως πρέσβης σε εθνικό επίπεδο.

Το EFFE, είναι μια προπαρασκευαστική δράση που ξεκίνησε από την Ένωση Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ (EFA – European Festivals Association), με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το EFFE φέρει τις τέχνες ενώπιον του κοινού με μια διαδικτυακή βάση δεδομένων, στην οποία καταγράφεται το ποικιλόμορφο φάσμα των  καλλιτεχνικών φεστιβάλ της Ευρώπης και η οποία προσφέρεται για κάθε είδους αλληλεπίδραση και πρωτοβουλία. Πρωτίστως, το EFFE αναγνωρίζει το αριστεύειν στο καθημερινό έργο των φεστιβάλ σε τοπικό επίπεδο, σε όλη την Ευρώπη, λειτουργώντας ως η σημαντικότερη πλατφόρμα για τα καλλιτεχνικά φεστιβάλ. Υποστηρίζοντας και επιτρέποντας την καλλιτεχνική δημιουργία, παραγωγή και συμμετοχή, η Ένωση Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ, τα μέλη και οι συνεργάτες της εξασφαλίζουν ότι το ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης στον πολιτισμό ασκείται από όλους τους πολίτες.

 

Το FestivalFinder.eu του EFFE: ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης με στόχο να φέρει τις τέχνες παντού

Η Ένωση Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ παρουσιάζει το FestivalFinder.eu, ένα διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης μέσω του οποίου δίνεται άμεση πρόσβαση στο κοινό προς όλα τα φεστιβάλ τέχνης, από τη μουσική μέχρι το θέατρο, τις τέχνες του δρόμου μέχρι το χορό, τη λογοτεχνία, σε 45 χώρες της Ευρώπης.

Το FestivalFinder.eu αποτελεί μέρος του Προγράμματος EFFE και οδηγό ενός διεθνούς κοινού, επαγγελματιών ή μη, καλλιτεχνών, διευθυντών φεστιβάλ, πολιτιστικών φορέων, τουριστικών πρακτόρων και ταξιδιωτών, δημοσιογράφων, bloggers, φίλων των φεστιβάλ και ακαδημαϊκών, από όλο το εύρος του πολιτιστικού χώρου της Ευρώπης. Το FestivalFinder.eu στηρίζεται από τα ίδια τα φεστιβάλ και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε συνεργασία με τα καλλιτεχνικά φεστιβάλ, τις τοπικές και δημοτικές αρχές, τους τουριστικούς φορείς και, τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, το ίδιο το κοινό, το FestivalFinder.eu φιλοδοξεί να αποτελέσει τον πιο ενημερωμένο, περιεκτικό, εύστοχο και πρακτικό οδηγό των ευρωπαϊκών καλλιτεχνικών φεστιβάλ.

Τα ενδιαφερόμενα καλλιτεχνικά φεστιβάλ μπορούν να εγγραφούν χωρίς το όποιο κόστος στο FestivalFinder.eu. Ήδη τα 1129 ευρωπαϊκά φεστιβάλ, που διακρίθηκαν με την πιστοποίηση  EFFE Label 2015-2016 και 2017-2018, αποτελούν μέρος αυτού του διαδικτυακού εργαλείου.

Με την εγγραφή στο FestivalFinder.eu, τα φεστιβάλ θα κληθούν να διεκδικήσουν το EFFE Label και το EFFE Award και να αξιολογηθούν από τη Διεθνή Επιτροπή του EFFE. Η πιστοποίηση EFFE (EFFE Label) αποτελεί την ευρωπαϊκή σφραγίδα ποιότητας, που απονέμεται στα αξιόλογα καλλιτεχνικά φεστιβάλ για την εργασία τους στον τομέα της τέχνης, τη συμμετοχή στην κοινότητα και το άνοιγμα ενός διεθνούς διαλόγου.

 

Παρουσίαση του FestivalFinder.eu και του Προγράμματος EFFE (2019-2020) στην Κύπρο

Το ΚΚΔΙΘ, ως μέλος του Προγράμματος EFFE και σε συνεργασία με την Ένωση Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ, διοργανώνει εκδήλωση παρουσίασης του νέου διαδικτυακού εργαλείου αναζήτησης FestivalFinder.eu και της τρίτης διοργάνωσης του EFFE (2019-2020), την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00π.μ., στη Λεβέντειο Πινακοθήκη.

Η εκδήλωση παρουσίασης του EFFE / FestivalFinder.eu, η οποία στοχεύει στην προώθηση του προγράμματος και την ενθάρρυνση των τοπικών καλλιτεχνικών φεστιβάλ για συμμετοχή, απευθύνεται σε εκπροσώπους των καλλιτεχνικών φεστιβάλ της Κύπρου, σε εκπροσώπους πολιτιστικών φορέων και οργανισμών, δημοσιογράφους και εκπροσώπους του τουριστικού τομέα.

Για τους σκοπούς παρουσίασης και ενημέρωσης των εκπροσώπων των φεστιβάλ και φορέων για την ευρωπαϊκή διάσταση του EFFE, στην εκδήλωση θα παρευρεθούν μέλη της Διεθνούς Επιτροπής του EFFE, τα οποία θα αναλύσουν τις ευκαιρίες ενδυνάμωσης, διεύρυνσης και εμπλοκής των φεστιβάλ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Το Πρόγραμμα EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe είναι μια πρωτοβουλία του European Festivals Association (EFA) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.