ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EFFE│ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


Αρ. Φακ.: 8/Ε

6 Δεκεμβρίου 2016

 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Πρόγραμμα EFFE – EUROPE FOR FESTIVALS, FESTIVALS FOR EUROPE

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

Το Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου συμμετέχει στη δεύτερη διοργάνωση του Προγράμματος EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe (2017-2018).


Πρόγραμμα
EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe

Το Πρόγραμμα EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe, μια πρωτοβουλία του European Festivals Association (EFA) αποτελεί μια πολιτιστική πύλη που προσφέρει το χώρο σε πολίτες και επαγγελματίες, για να ανακαλύψουν τα Ευρωπαϊκά φεστιβάλ και να εμπλακούν σε αυτή την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα. Είναι μια νέα διεθνής πλατφόρμα η οποία συνδέει μεταξύ τους τα φεστιβάλ με ουσιαστική δέσμευση στις τέχνες, τις κοινότητές τους και τα Ευρωπαϊκά ιδεώδη. Πρωτίστως το EFFE αναγνωρίζει το αριστεύειν στο καθημερινό έργο αυτών των φεστιβάλ σε τοπικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη.

Η πιλοτική διοργάνωση του EFFE Label και Award 2015-2016 αξιολογήθηκε ως ένα επιτυχημένο πρώτο βήμα, με 761 φεστιβάλ από 31 χώρες να έχουν λάβει το EFFE Label και 12 Φεστιβάλ, τα οποία ασκούν επίδραση στα πολιτιστικά δρώμενα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν λάβει το EFFE Award. Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα έβαλε τα θεμέλια, ώστε τα επόμενα τρία χρόνια να προετοιμάσουν το πέμπτο Ευρωπαϊκό Βραβείο Πολιτισμού, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Φεστιβάλ, με την ανοικτή πρόσκληση για αιτήσεις από φεστιβάλ, τα οποία φιλοδοξούν να αποκτήσουν το EFFE Label 2017-2018.

Για την απόκτηση του EFFE Label 2015-2016, υπέβαλαν αίτηση 21 φεστιβάλ που διοργανώνονται στην Κύπρο και τα 11 εξ αυτών τιμήθηκαν με το EFFE Label 2015-2016, εδραιώνοντας τη θέση της Κύπρου στον ευρωπαϊκό και διεθνή πολιτιστικό χάρτη.


Η δεύτερη διοργάνωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε το European Festivals Association για να διεκπεραιώσει την προπαρασκευαστική δράση, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Βραβείου και Πιστοποίησης Ποιότητας Φεστιβάλ στον τομέα του πολιτισμού.

Το Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου θα συνεχίσει να είναι το κομβικό σημείο του προγράμματος στην Κύπρο, με στόχο την προώθηση του ΕFFE σε εθνικό επίπεδο, την ενθάρρυνση των τοπικών φεστιβάλ για συμμετοχή τους στην Πλατφόρμα και τη σύσταση της Εθνικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

Είκοσι εκπρόσωποι των κομβικών σημείων στα κράτη μέλη της Ε.Ε. συναντήθηκαν στις 25 Νοεμβρίου 2016, στις Βρυξέλλες, με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τον επικεφαλής του συντονισμού του Creative Europe, Karel Bartak και με τη Γενική Γραμματέα του European Festivals Association, Kathrin Deventer. Θέμα της συζήτησης, η δεύτερη διοργάνωση του προγράμματος EFFE και ο ρόλος των κομβικών σημείων σε εθνικό επίπεδο. Το Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου εκπροσώπησε η Διοικητική Λειτουργός κα Αγγέλα Χριστοφίδου. Οι εργασίες της συνάντησης διαμόρφωσαν τη δεύτερη διοργάνωση του προγράμματος, όπως αυτή θα διεξαχθεί τα επόμενα τρία χρόνια.

Στη δεύτερη διοργάνωση δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Αλβανία, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, η ΠΓΔΜ, το Μαυροβούνιο, η Σερβία, η Γεωργία, η Μολδαβία, η Ουκρανία και το Ισραήλ.


Υποβολή αίτησης από τα φεστιβάλ για απόκτηση του
EFFE Label και Award 2017-2018

Όλα τα φεστιβάλ των μελών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των προαναφερθέντων χωρών, τα οποία ειδικεύονται στον τομέα του πολιτισμού μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόκτησης του EFFE Label ή και του EFFE Award. Μέσα από την αίτηση υποβολής τα ενδιαφερόμενα φεστιβάλ θα έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν και να επεξηγήσουν τα επιτεύγματα και τα κίνητρά τους, στους τομείς που το κάθε φεστιβάλ ειδικεύεται, αλλά και να παρουσιάσουν την αναπτυξιακή στρατηγική τους.

Η Εθνική Γνωμοδοτική Επιτροπή (Festival Hub Experts) της κάθε χώρας, η οποία θα συσταθεί από το εθνικό κομβικό σημείο, θα μελετήσει και θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις, με βάση τα τρία κριτήρια: καλλιτεχνική δέσμευση, ενεργό συμμετοχή των φεστιβάλ στις κοινότητές τους και μια Ευρωπαϊκή και διεθνής θεώρηση. Στη συνέχεια οι αιτήσεις, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, θα προωθηθούν στη Διεθνή Επιτροπή Επιλογής, η οποία θα επιλέξει τα φεστιβάλ στα οποία θα δοθεί το EFFE Label ή και το EFFE Award.

Τα φεστιβάλ που θα λάβουν την πιστοποίηση EFFE Label αυτομάτως θα αναγνωρισθούν από την Ε.Ε. και θα επωφεληθούν ποικιλοτρόπως. Έχοντας την πιστοποίηση θα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν στις δικές τους εκστρατείες επικοινωνίας και προώθησης του φεστιβάλ. Επίσης, θα αποκτήσουν μια θέση στον Οδηγό Φεστιβάλ (EFFE Festival Guide), ο οποίος θα κοινοποιηθεί σε κάθε χώρα Μέλος της Ε.Ε. και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Οδηγός αυτός θα επιτρέψει στους ευρωπαίους πολίτες και στους καλλιτέχνες την άμεση πρόσβαση σε χρήσιμες ειδήσεις και πληροφορίες για τα κορυφαία πολιτιστικά φεστιβάλ της Ευρώπης. Η κοινότητα EFFE θα λειτουργεί και ως πλατφόρμα δημιουργίας συνεργασιών. Το EFFE Award θα δοθεί στα φεστιβάλ που με την καινοτομία τους κατευθύνουν νέες καλλιτεχνικές τάσεις. Τα φεστιβάλ που θα λάβουν το EFFE Label 2017-2018 θα ανακοινωθούν τον Μάιο του 2017.

Το Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, ως το Κομβικό Σημείο του EFFE στην Κύπρο, καλεί όλα τα πολιτιστικά φεστιβάλ, τα οποία στηρίζουν τις αξίες του προγράμματος, την καλλιτεχνική δέσμευση, την ενεργό συμμετοχή των φεστιβάλ στις κοινότητές τους και μια Ευρωπαϊκή και διεθνή θεώρηση και τα οποία επιθυμούν να λάβουν το EFFE Label 2017-2018 να υποβάλουν αίτηση.


Διαδικασία υποβολής αίτησης

Μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2017, τα ενδιαφερόμενα φεστιβάλ θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απόκτηση του πιστοποιητικού EFFE Label 2017-2018. Με την υποβολή αίτησης για το EFFE Label, τα φεστιβάλ αυτόματα θα συμμετάσχουν και στη διαδικασία απόκτησης του EFFE Award 2017-2018.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος: www.effe.eu/apply_now.

Τα ενδιαφερόμενα φεστιβάλ θα πρέπει αρχικά να δημιουργήσουν προφίλ χρήστη (λογαριασμό) στο www.effe.eu. Η εγγραφή στην πλατφόρμα είναι δωρεάν, ενώ για την υποβολή αίτησης απόκτησης του EFFE Label υπάρχει η συμβολική αμοιβή διαχείρισης των €80, η οποία καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης.

Με τη δημιουργία λογαριασμού, τα ενδιαφερόμενα φεστιβάλ θα μπορούν να ξεκινήσουν τη συμπλήρωση της αίτησης, την οποία μπορούν να αποθηκεύουν και να ολοκληρώνουν σε όποιο χρόνο επιθυμούν, πριν την 17η Φεβρουαρίου 2017. Η αίτηση θα είναι ορατή σε τρίτους μόνο όταν υποβληθεί, ενώ για την αξιολόγησή της θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα απαιτούμενα πεδία.

*Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 17η Φεβρουαρίου 2017.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για:

▪ Υποβολή αίτησης: www.effe.eu/apply_now

▪ Τεχνικές οδηγίες: www.efa-aef.eu/media/3220-application_instructionslabel.pdf

▪ FAQ: www.effe.eu/apply_now/FAQ

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος: www.effe.eu ή και να αποταθούν στα Γραφεία του ΚΚΔΙΘ, στο τηλέφωνο 2267 4920 ή μέσω email: ccoiti@cytanet.com.cy