ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΚΔΙΘ


Αρ. Φακ.: 1/Α

12 Απριλίου 2017

 

 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΚΚΔΙΘ

Κυριακή 21 Μαΐου 2017 │11:00π.μ.
Αίθουσα «Καστελιώτισσα», Λευκωσία

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου σύμφωνα με το καταστατικό του καλεί όλα τα μέλη του σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και προκηρύσσει εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21η Μαΐου 2017 στις 11:00π.μ. στην Αίθουσα «Καστελιώτισσα» (Αγίου Μάρωνα, Πύλη Πάφου) στη Λευκωσία.

Η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει, εκτός από τις αρχαιρεσίες, λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, οικονομικό απολογισμό για τα έτη 2015 και 2016, απολογισμό των δράσεών του, καθώς και οποιοδήποτε θέμα υποβληθεί γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει ψηφοφορία για την ανάδειξη των νέων μελών του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, για την επόμενη τριετία.

Τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν θα πρέπει να έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Κέντρο μέχρι και το 2017. Την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης θα υπάρχει η δυνατότητα διευθέτησης της συνδρομής.

Σύμφωνα με το καταστατικό, όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει να είναι μέλη του ΚΚΔΙΘ, να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 6 (έξι) μήνες από την ημερομηνία εγγραφής τους, να έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Κέντρο μέχρι και το 2017, να είναι ηλικίας άνω των 21 ετών και να είναι εκπρόσωποι όλων των ειδικοτήτων των παραστατικών τεχνών (ηθοποιοί, σκηνοθέτες, θεατρικοί συγγραφείς, θεατρολόγοι, συνθέτες, χορογράφοι, σκηνογράφοι, χορευτές κ.λπ.).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν γραπτώς την υποψηφιότητά τους στον Γραμματέα του Δ.Σ., είτε δια χειρός στα γραφεία του ΚΚΔΙΘ (Ρηγαίνης 38, 1ος όροφος, Λευκωσία) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ccoiti@cytanet.com.cy είτε μέσω φαξ στο 2268 0822 το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 8 Μαΐου 2017, στις 9:00π.μ. Η υποψηφιότητά τους θα πρέπει υποστηρίζεται γραπτώς από ένα άλλο τακτοποιημένο οικονομικά μέλος του ΚΚΔΙΘ.

Υπενθυμίζουμε ότι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι γίνονται δεκτοί σε Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση κωλύματος του αντιπροσωπευόμενου με την παρουσίαση γραπτού πληρεξούσιου. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα απουσιάζον μέλος. Τα πληρεξούσια πρέπει να παραδίδονται στον Πρόεδρο της Συνέλευσης πριν από την έναρξη των εργασιών της.

Για περισσότερες πληροφορίες, όπως επίσης για απόκτηση του ειδικού εντύπου υποβολής υποψηφιότητας και του ειδικού εξουσιοδοτημένου εγγράφου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα γραφεία του ΚΚΔΙΘ στο τηλέφωνο 2267 4920 (Δευτέρα με Παρασκευή, 9:00 – 17:00) ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο ccoiti@cytanet.com.cy