ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΚΔΙΘ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟ Δ.Σ.


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΚΚΔΙΘ), σύμφωνα με το Καταστατικό του, καλεί όλα τα μέλη του σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2019 και προκηρύσσει εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 στις 11:00π.μ. στο Αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Λεβέντης» στη Λεβέντειο Πινακοθήκη, στη Λευκωσία.

Η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει, εκτός από τις αρχαιρεσίες, λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, οικονομικό απολογισμό για τα έτη 2018 και 2019, απολογισμό των δράσεών του, καθώς και οποιοδήποτε θέμα υποβληθεί γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα γίνει ψηφοφορία για την ανάδειξη των νέων μελών του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΚΔΙΘ, για την επόμενη τριετία (2020-2023).

Τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, θα πρέπει να έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Κέντρο μέχρι και το έτος 2020. Την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης θα υπάρχει η δυνατότητα διευθέτησης της συνδρομής.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα θα πρέπει να είναι μέλη του ΚΚΔΙΘ, να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 6 (έξι) μήνες από την ημερομηνία εγγραφής τους, να έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Κέντρο μέχρι και το 2020, να είναι ηλικίας άνω των 21 ετών και να είναι εκπρόσωποι όλων των ειδικοτήτων των παραστατικών τεχνών (ηθοποιοί, σκηνοθέτες, θεατρικοί συγγραφείς, θεατρολόγοι, συνθέτες, χορογράφοι, σκηνογράφοι, χορευτές κ.λπ.).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν γραπτώς την υποψηφιότητά τους επί του αντίστοιχου εντύπου στον Γραμματέα του Δ.Σ., είτε δια χειρός στα γραφεία του ΚΚΔΙΘ (Ρηγαίνης 38, 1ος όροφος, Λευκωσία) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@ccoiti.org.cy το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, στις 12:00 το μεσημέρι. Η υποψηφιότητά τους θα πρέπει να υποστηρίζεται γραπτώς από ένα άλλο τακτοποιημένο οικονομικά μέλος του ΚΚΔΙΘ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα γραφεία του ΚΚΔΙΘ στο τηλέφωνο 2267 4920 (Δευτέρα με Παρασκευή, 9:30π.μ. – 5:00μ.μ.) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@ccoiti.org.cy.

Υπενθυμίζεται ότι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι δεν γίνονται δεκτοί σε Γενική Συνέλευση [Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2017 και 2018 (104(1)/2017 και 76(Ι)/2018)].  Για τη συγκρότηση απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία του ήμισυ συν ένα του αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, μετά παρέλευσης 30 λεπτών όσοι παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΚΔΙΘ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ Δ.Σ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ