ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΚΔΙΘ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Έκκληση του Δ.Σ. του ΚΚΔΙΘ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΚΚΔΙΘ) με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τις επιχορηγήσεις του ελεύθερου θεάτρου στην Κύπρο, συναισθανόμενο τις ανησυχίες και αγωνίες της θεατρικής κοινότητας, απευθύνει έκκληση προς τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και την Πολιτεία γενικότερα να επιλύσουν άμεσα, χρονικά και τυπικά το πρόβλημα που έχει ανακύψει.

Με την παρούσα αβεβαιότητα διακυβεύεται η εγχώρια θεατρική δραστηριότητα και η διασφάλιση της συνέχειας του επαγγελματικού θεάτρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΚΔΙΘ