ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΚΔΙΘ


Αρ. Φακ.: 1/Α

13 Απριλίου 2016

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Γενική Συνέλευση ΚΚΔΙΘ για το έτος 2015

Κυριακή 15 Μαΐου 2016 │10:00π.μ.

Αίθουσα «Καστελιώτισσα», Λευκωσία

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου καλεί όλα τα Μέλη του σε Γενική Συνέλευση για το έτος 2015, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαΐου 2016 στις 10:00π.μ., στην Αίθουσα «Καστελιώτισσα» (Αγίου Μάρωνα, Πύλη Πάφου) στη Λευκωσία.

Η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει οικονομικό απολογισμό για το Β΄ εξάμηνο του 2014 και το Α΄ εξάμηνο του 2015, απολογισμό των δράσεων για το 2015, παρουσίαση δράσεων για το 2016 καθώς και οποιοδήποτε θέμα υποβληθεί γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση θα είναι, ταυτόχρονα, και μια συνάντηση γνωριμίας και στενότερης επαφής με τα μέλη, για ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών σε θέματα και ανάγκες της καλλιτεχνικής μας κοινότητας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα γραφεία του ΚΚΔΙΘ στο τηλέφωνο 2267 4920 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο ccoiti@cytanet.com.cy