ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

Το «Διεθνές Συμπόσιο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος» ξεκίνησε το 1990 ως δραστηριότητα της Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας και Ανάπτυξης του ΔΙΘ και διοργανώνεται επί τακτικής βάσεως κάθε δύο χρόνια. Στην πολύχρονη πορεία του το Συμπόσιο κατόρθωσε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή διεθνούς κύρους προσωπικοτήτων τόσο από την ακαδημαϊκή όσο και από τη θεατρική κοινότητα, αλλά και να εγκαθιδρύσει ένα διάλογο μεταξύ εξειδικευμένων ανθρώπων.

Το «Διεθνές Συμπόσιο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος», το οποίο συνδιοργανώνουν το ΚΚΔΙΘ και οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, φιλοξενεί διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες από το εξωτερικό, κορυφαίους μελετητές, αρχαιοελληνιστές και διακεκριμένους ανθρώπους της τέχνης που καλούνται να τοποθετηθούν πάνω σε μια προκαθορισμένη θεματική.

Οι θεματικές ενότητες των Συμποσίων:

1990: ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Θέμα: Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομία

1992: ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Θέμα: Παράδοση και Καινοτομία

1994: ΤΡΙΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Θέμα: Η λειτουργία του Χορού

1996: ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Θέμα: Ο φιλόλογος και ο σκηνοθέτης: αποκωδικοποίηση των ερμηνευτικών οδηγιών των κειμένων

1998: ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Θέμα: Το αρχαίο ελληνικό δράμα: Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις

2000: ΕΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Θέμα: Ύβρις και Τύφλωσις στο αρχαίο ελληνικό δράμα: Σύγχρονες σκηνικές προσεγγίσεις

2002: ΕΒΔΟΜΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Θέμα: Το δημοκρατικό ιδεώδες όπως παρουσιάζεται στο αρχαίο ελληνικό δράμα και η σχέση του με τον σημερινό κόσμο

2004: ΟΓΔΟΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Θέμα: Ο Σοφοκλής και η επίδρασή του στο σύγχρονο θέατρο

2006: ΕΝΑΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Θέμα: Ιστορία και αρχαίο ελληνικό δράμα: Νέοι τρόποι ερμηνείας της ιστορίας και του αρχαίου ελληνικού δράματος

2008: ΔΕΚΑΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Θέμα: Ταυτότητα και Ετερότητα στο αρχαίο ελληνικό δράμα

2010: ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Θέμα: Πάθος-Ήθος: Χαρακτήρες και ρόλοι στο αρχαίο ελληνικό δράμα. Κείμενο και παράσταση

2012: ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Θέμα: Πάθος-Μάθος; Πόνος, παραφορά και διαχείρισή τους στο αρχαίο ελληνικό δράμα

2014: ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Θέμα: Δραματικός και Σκηνικός χώρος στο αρχαίο ελληνικό δράμα

2016: ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Θέμα: Ο θρήνος στο αρχαίο ελληνικό δράμα

2018: ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Θέμα: Οι εμφύλιες συγκρούσεις στο αρχαίο δράμα