ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ


Με το τέλος των εργασιών του Διεθνούς Συμποσίου Αρχαίου Ελληνικού Δράματος το Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου συλλέγει και εκδίδει σε τόμο, με την ονομασία «Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Αρχαίου Ελληνικού Δράματος», όλες τις εισηγήσεις των συμμετεχόντων στις εργασίες του εκάστοτε Συμποσίου.

Μέχρι και την έκδοση των Πρακτικών του 11ου Διεθνούς Συμποσίου Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, η έκδοση ήταν δίγλωσση, με τις εισηγήσεις των συνέδρων να μεταφράζονται από την ελληνική στην αγγλική ή και αντίστοιχα, ανάλογα με τη γλώσσα παρουσίασης της εισήγησης στο Συμπόσιο.