ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ


Η δίγλωσση επετηρίδα Θέατρο στην Κύπρο αποτελεί μία εκ των σημαντικότερων εκδόσεων του ΚΚΔΙΘ. Σε αυτήν καταγράφονται κυρίως οι επαγγελματικές κυπριακές παραστάσεις θεάτρου και χορού, οι οποίες παρουσιάστηκαν στην Κύπρο.

Η επετηρίδα εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1978 με καταγραφή των παραστάσεων ανά έτος. Από την περίοδο 2008-2009 μέχρι και σήμερα, στην επετηρίδα καταγράφονται οι παραστάσεις ανά θεατρική περίοδο.