ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΚΚΔΙΘ)

Ρηγαίνης 38,
1ος όροφος,
1010 Λευκωσία, Κύπρος

T: + 357 2267 4920
F: + 357 2268 0822
Ε: info@ccoiti.org.cy
W: www.ccoiti.com


Ώρες λειτουργίας γραφείων:

Δευτέρα – Παρασκευή: 9:00-17:00 [EET]