ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΚΚΔΙΘ)

Ρηγαίνης 38, 1010 Λευκωσία, Κύπρος
T: + 357 2267 4920
F: + 357 2268 0822
Ε: ccoiti@cytanet.com.cy
W: www.ccoiti.com

Ώρες λειτουργίας γραφείων:
Δευτέρα – Παρασκευή: 9:00-17:00 [EET]