ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ │ 2017